AKTUALITY

 

Máte zájem o bližší informace, týkající se zřízení a provozu firemních školek nebo dětských skupin?

ZAJÍMÁ VÁS PROBLEMATIKA DĚTSKÝCH SKUPIN? Obraťte se na nás na e-mailové adrese: info@skolka-jesle.cz .

firemní školky

Občanské sdružení

Občanské sdružení Firemní školky, o.s. bylo schváleno Ministerstvem vnitra 2.7. 2008 pod jednacím číslem: VS/1-1/72175/08-R.

Charakter sdružení
Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, jejichž cílem je zakládání a provozování firemních školek na území České republiky. Sdružení bude usilovat o vytváření rovných podmínek žen a mužů v zaměstnávání poradenstvím v oblasti firemních školek. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností.
Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob, jejichž cílem je zakládání a provozování firemních školek na území České republiky. Sdružení bude usilovat o vytváření rovných podmínek žen a mužů v zaměstnávání poradenstvím v oblasti firemních školek. Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností.

Základní cíle sdružení
Základními cíli sdružení jsou zejména:
- Poradenství a vzdělávání v oblasti zakládání a provozování firemních školek
- Vytváření pedagogických a vzdělávacích plánů pro firemní školky
- Poskytování kvalitního informačního servisu pro zájemce o založení firemní školky

Formy činnosti sdružení
Formami činnosti sdružení jsou zejména:
- poradenská činnost pro firmy,
- propagační a popularizační činnost, pořádání výstav a dalších odpovídajících akcí k danému tématu
- vzdělávací akce (přednášky, semináře, krátkodobé kurzy)
- informační činnost, vyhledávání a shromažďování informací z oblasti firemních školek
(změny legislativy, hygienické normy apod.)


www.firemni-skolky.cz © 2008 - 2011 | e-mail: info@skolka-jesle.cz
All Rights Reserved