AKTUALITY

 

Máte zájem o bližší informace, týkající se zřízení a provozu firemních školek nebo dětských skupin?

ZAJÍMÁ VÁS PROBLEMATIKA DĚTSKÝCH SKUPIN? Obraťte se na nás na e-mailové adrese: info@skolka-jesle.cz .

firemní školky

CHCETE SE ZEPTAT NA NOVINKY V OBLASTI FIREMNÍCH ŠKOLEK ?

Každý týden aktualizujeme Vaše dotazy i odpovědi. Dotazy posílejte na info@skolka-jesle.cz

DOTAZ: Připravujeme školku "na zelené louce" a nevíme,který ze systémů si máme vybrat. Jaké s tím máte zkušenosti?

ODPOVĚĎ: V zásadě máte tři možnosti: klasickou stavbu, montovanou školku nebo kontejnery. Klasická zděná budova je příliš drahá a nevýhodou je i délka výstavby. Ze zbylých dvou systémů doporučujeme montovanou školku (vysoká variabilita, vyhovuje hygienickým normám, rychlost výstavby...).V případě zájmu o detailnější porovnání systémů nás kontaktujte e-mailem.

DOTAZ: Když chci žádat o peníze z EU je nutné, aby firemní školka již byla v provozu ?

ODPOVĚĎ: Ne, projekt však musí být velmi podrobně zpracovaný, aby splňoval veškeré zákonné normy (legislativní, hygienické, organizační...). Důležitá je i rozpočtová část projektu, kdy musíte uvést nákladové položky velmi detailně "do posledního hřebíčku ve školce".

DOTAZ: Jak je to s příspěvky zaměstnanců na firemní školku ?

ODPOVĚĎ: Výši příspěvů na školku určuje zřizovatel/tedy firma, která pro děti svých zaměstnanců školku založila. Doporučujeme příspěvky alespoň ve výši běžného školkovného ve "státních" školkách. Je ale běžné, že výše příspěvku je odstupňována podle pravidel nastavených zřizovatelem.

DOTAZ: Jak je finančně náročné založit a provozovat firemní školku ?

ODPOVĚĎ: Každý projekt je individuální, ale pro hrubou představu: zřizovací náklady na školku pro 25 dětí se mohou pohybovat kolem milionu korun (základní rekonstrukce prostor, vybavení školky, hřiště...), provozní náklady jsou ve výši cca 12.000 - 13.000 Kč/1 dítě/1 měsíc.

DOTAZ: Jsou jiné podmínky pro firemní školku a firemní jesle ?

ODPOVĚĎ: V zásadě jde o dva rozdělené provozy. Z organizačního hlediska je nutné oddělit oba provozy. Z pohledu čerpání dotací z EU v tom problém nevidím. Z pohledu registrace v síti MŠMT, a tím pádem čerpání dotací na žáka - je možné registrovat pouze školku, tj. zařízení pro děti od 3 let věku (potažmo od 2 let věku).

DOTAZ: Můžu čerpat finanční prostředky na firemní školku z EU ?

ODPOVĚĎ: Ano - v rámci programu rovných pracovních příležitostí mužů a žen můžete čerpat až 100% uznatelných nákladů na provoz firemní školky. Výzvu pro podání žádosti vyhlašuje pro mimopražské firmy Ministerstvo práce a sociálních věcí - II. Q. 2011. Pro pražské firmy vyhlašuje výzvu Magistrát hl. m. Prahy (www.oppa.cz) - termín vyhlášení výzvy: květen 2011.

DOTAZ: Chtěl bych ve firmě založit školku - ale nevím, zda jí mám registrovat v síti MŠMT a pobírat tak dotace ?

Odpověď: Firemní školku můžete za určitých podmínek registrovat v síti MŠMT. Je ale důležité "spočítat si", zda se to firmě vyplatí. Podle našich zkušeností doporučujeme firmám registraci od cca 35 dětí. Podmínky dané školským zákonem jsou dosti přísné a jsou do určité míry ekonomickou zátěží. Je zapotřebí zpracovat podrobný ekonomický projekt, který zohledňuje potřeby konkrétní společnosti a podmínky školského zákona. Výsledek v číslech rozhodne :-)


www.firemni-skolky.cz © 2008 - 2011 | e-mail: info@skolka-jesle.cz
All Rights Reserved