AKTUALITY

 

Máte zájem o bližší informace, týkající se zřízení a provozu firemních školek nebo dětských skupin?

ZAJÍMÁ VÁS PROBLEMATIKA DĚTSKÝCH SKUPIN? Obraťte se na nás na e-mailové adrese: info@skolka-jesle.cz .

firemní školky

Dotace z EU

Realizace a provozování vlastní firemní školky je jednou z mnoha aktivit, které podporuje Evropská unie formou grantů a dotací, a to v rámci podpory rovného přístupu v zaměstnávání mužů a žen.

Nabízíme zpracování žádosti o dotace z EU na firemní školky.

V rámci poslední výzvy MPSV (2015-16) jsme získali celkem 19 mil Kč na zřízení a provoz dětských skupin. Podíl podaných návrhů na čerpání grantu vykazuje 100% úspěšnost ( dětské skupiny Jihočeské univerzity, DS Devítka, DS Na Vyhlídce aj.)

Vyhlašovatel dotací předpokládá vypsání dalších výzev cca v pol. roku 2017.

Máte zájem o profesionální zpracování grantové žádosti? Kontaktujte nás na e-mailu: info@skolka-jesle.cz

V minulém programovém období jsme získali více než 25 mil. Kč na provoz firemních školek (např. FŠ nemocnice Homolka, FŠ Seznámek, sdílená FŠ Čertův vršek, projekt FŠ VZLÚ aj.)


www.firemni-skolky.cz © 2008 - 2011 | e-mail: info@skolka-jesle.cz
All Rights Reserved