AKTUALITY

 

Máte zájem o bližší informace, týkající se zřízení a provozu firemních školek?

ZAJÍMÁ VÁS PROBLEMATIKA DĚTSKÝCH SKUPIN? Obraťte se na nás na e-mailové adrese: info@skolka-jesle.cz .

firemní školky

 

 

 

 

 

Vítáme vás na stránkách projektu firemních školek, firemních předškolních zařízení a dětských skupin.

V nejbližších dnech bude vyhlášen nový grant, který umožní čerpat finanční prostředky na ZŘÍZENÍ A PROVOZ DĚTSKÉ SKUPINY.

Kdy bude výzva vyhlášena ? LISTOPAD 2015

FINANČNÍ ALOKACE:

- pro mimopražské subjekty je stanová celková finanční alokace: 882 000 000 Kč,

- pro pražské žadatele je celková finanční alokace:  118 000 000 Kč

Kdo je oprávněným žadatelem ?

obchodní korporace, OSVČ, státní podnik, NNO, profesní a podnikatelská sdružení, poradenské a vzdělávací instituce, vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí, sociální partneři, organizační složky státu, příspěvkové organizace zřízené organizačními složkami státu, právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem

V dětské skupině musí být minimálně 5 dětí, max. 24 dětí (je možné zřídit více dětských skupin souběžně)

Máte zájem o více informací a o zpracování žádosti o grant ?

Kontaktuje nás na adrese: info@skolka-jesle.cz.

  

 

Evropský sociální fond

Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti

 

PŘÍKLAD PODPOŘENÉHO PROJEKTU

Jedním z podpořených projektů je vytvoření "Sdílené firemní školky" v Praze 8. Díky podpoře z prostředků Evropského sociálního fondu a ze zdrojů hl. m. Prahy bude umožněn návrat do zaměstnání pro řadu rodičů, kteří by jinak neměli možnost umístit své děti do "běžné" školky.

Sdílená firemní školka - Školička Čertův vršek sídlí v Praze 8, možnost umístit zde své děti mají ale všichni, kteří splňují tzv. územní uznatelnost (pracují a bydlí na území hl. m. Prahy).

Pro bližší informace nás kontaktujte na adrese: info@skolka-jesle.cz

Více informací o školce najdete na adrese: www.skolka-jesle.cz

 

 

 

 

PROJEKT PODPOŘENÝ Z EVROPSKÉHO FONDU OP LZZ

Spolupracujeme na projektu Ministerstva průmyslu a obchodu, financovaného z Evropského fondu OP LZZ "Inovace při slaďování pracovního a rodinného života" č. reg. CZ.1.04/5.1.00/81.00005

Více na informací na: www.mpo.cz/sladovani

 

POZOR! V SEKCI "DOTAZY A ODPOVĚDI" ODPOVÍDÁME NA VAŠE DOTAZY K TÉMATU FIREMNÍCH ŠKOLEK.

Informace z MŠMT o výši čerpání dotací pro předškolní zařízení. Celý text v sekci: Program


AKTUALITY: FIREMNÍ ŠKOLKY A DAŇOVÁ UZNATELNOST NÁKLADŮ

Dle návrhu MPSV se očekává uznání daňových nákladů na vznik a provoz firemní školky od 1. 7. 2012

PROČ ZALOŽIT FIREMNÍ ŠKOLKU nebo FIREMNÍ DĚTSKOU SKUPINU ?

Výhody založení firemní školky pro zaměstnavatele:
- Zlepšení konkurenceschopnosti na trhu práce
- Omezení fluktuace zaměstnanců
- Vytváření sociálního zázemí pro zaměstnance
- Zvyšování motivace a loajality zaměstnanců
- Udržení kvalifikovaných zaměstnanců
- Zvýšení prestiže firmy
- Uplatnění rovných příležitostí na trhu práce pro zaměstnance

Aktuální informace o našich projektech najdete na stránkách www.skolka-jesle.cz


www.firemni-skolky.cz © 2008 - 2011 | e-mail: info@skolka-jesle.cz
All Rights Reserved