AKTUALITY

 

Máte zájem o bližší informace, týkající se zřízení a provozu firemních školek nebo dětských skupin?

ZAJÍMÁ VÁS PROBLEMATIKA DĚTSKÝCH SKUPIN? Obraťte se na nás na e-mailové adrese: info@skolka-jesle.cz .

firemní školky

Tisková zpráva

 

 

Firemní školka Nikolajka zahajuje provoz

Praha, 14. prosince 2011 – V těchto dnech byla v Praze otevřena nová  “sdílená” firemní školka Nikolajka. Zřizovatel, společnost PALAC KRIZIK, a.s., tak vytvořil 30  míst pro děti rodičů zaměstnaných ve firmách sídlících na pražském Smíchově. Volná místa budou sloužit také dětem obyvatel  Prahy 5.

Zřízení firemní školky se v posledních letech řadí mezi oblíbené benefity, které si zaměstnanci prosazují u svých zaměstnavatelů. Existuje ale velká řada menších či středních firem, které takovéto zařízení potřebují, ale počet dětí, které chtějí do školky umístit, nenaplní její kapacitu. Právě pro tyto firmy je určena nová sdílená firemní školka NIKOLAJKA.

Firemní školka NIKOLAJKA zahájila svůj provoz 1. prosince 2011 v budově sousedící se zimních stadionem Nikolajka. Do školky jsou přijímány děti od 18 měsíců věku. Koncept sdílené firemní školky umožňuje využívat výhod tohoto předškolního zařízení také zaměstnancům menších či středních firem i rezidentům z okolí. Menší firmy, kterým se nevyplatí zřídit pro své zaměstnance firemní školku, si tak mohou ve školce objednat jen určitý počet míst.

Školka bude sloužit také dětem obyvatel Prahy 5. . Zástupce investora, společnosti PALAC KRIZIK, a.s., Zuzana Brůhová k tomu sdělila: “Již během přípravných prací jsme zaznameli velký zájem o školku i mezi rodiči, kteří bydlí v jejím okolí.  Proto jsme se rozhodli otevřít také jednu třídu pro děti rezidentů.  ”

Celodenní péči o děti zajišťuje odborný personál (zdravotní sestry a předškolní pedagogové). Prostor školky je vybaven moderními výukovými prvky. Při práci s dětmi se klade velký důraz na podporu individuálního přístupu ke každému školáčkovi. Na jednu “tetu” připadá ve školce Nikolajka 7 dětí – tím je zaručena kvalitní a rodinná péče. Vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu MŠMT. Zaměstnaní rodiče ocení jistě i otevírací dobu školky od 8,00 hod. do 18,00 hod.

Informace o školce, jejím programu a aktivitách se pravidelně aktualizují na stránkách www.skolka-jesle.cz.

Pro bližší informace nás kontaktujte na následujících adresách:

Kateřina Francová                                                                                                             Markéta Hlavicová

Firemní školky                                                                                          Firemní školky

Na Vyhlídce 68/105, Praha 9                                                                         Na Vyhlídce 68/105, Praha 9

katerina.francova@skolka-jesle.cz marketa.hlavicova@skolka-jesle.cz

tel.: 604 241 979                                                                                       tel.: 603 283 626

 

 

 

Firemní školky - co nás čeká ve školním roce 2011/2012

Praha, 6. září 2011 - Vzhledem ke stále vyššímu počtu předškolních dětí zvažuje řada firem realizaci vlastní firemní školky. Jak jim v tom pomáhá legislativa? A s jakou pomocí od státu mohou firmy počítat od nového školního roku?

FIREMNÍ ŠKOLKY A PODPORA STÁTU

Podpora aktivit na slaďování profesního a rodinného života je zakotvena již v Programovém prohlášení Vlády ČR, které tak reaguje na společenskou potřebu zlepšení situace v této oblasti.

“ O přeplněných kapacitách školek se hovoří již řadu let a připadá nám, že odpovídající reakce ze strany státu na sebe nechá dost dlouho čekat. Chtěla bych v tomto kontextu vyzdvihnout snahu Ministerstva školství a mládeže ČR, které se v rámci svého resortu snaží konkrétními kroky podpořit vznik a provoz firemních školek. Protože se ale jedná pouze o oblast MŠMT, jsou návrhy z našeho pohledu málo komplexní a nevytvářejí pro firemní školky podmínky, které by potřebovaly,“ říká Kateřina Francová z občanského sdružení Firemní školky. MŠMT nabízí firemním školkám, pokud se registrují v rejstříku škol, v prvním roce fungování dotaci ve výši 60% školského normativu. Pokud školky splní veškeré náležitosti školského zákona, od dalšího roku fungování mohou firemní školky čerpat až 100% normativu. Normativ na 1 dítě činí cca  3000 korun měsíčně. Je zde ale jedno velké ALE !!! Firmy si musí dobře spočítat, zda se jim registrace v rejstříku škol vůbec vyplatí. V souvislosti s tím, že provoz musí být v souladu se školským zákonem, vznikají další vícenáklady. „V určitých situacích se tak může stát, že dotace od MŠMT ani nepokryjí zvýšené náklady, komentuje situaci za o.s. Firemní školky Markéta Hlavicová.”Další “nevýhodou” vyplývající ze školského zákona je například možnost přijímat děti pouze jednou ročně.  To je pro firemní školku zcela nereálné - děti je zapotřebí přijímat do školky tak, jak zaměstnanci do práce nastupují. Podpora ze strany MŠMT  navíc vůbec neřeší situaci, kdy firma potřebuje ve své školce umístit i děti jeslového věku,“ dodává Markéta Hlavicová

 

FIREMNÍ ŠKOLKY A DAŇOVÁ UZNATELNOST

Podle výzkumu o.s. Firemní školky je hlavní překážkou ve vybudování firemní školky nemožnost daňového uznání nákladů na zřízení a provoz tohoto zařízení. Podle oficiálních informací z tiskové zprávy MŠMT by se tato situace měla změnit ve druhé polovině příštího roku:

“ Problematika daňového režimu firemních školek bude ve směru uznání nákladů na jejich zřízení a provoz do daňově účinných výdajů komplexně řešena v zákoně o službách péče o děti připravovaným Ministerstvem práce a sociálních věcí s předpokládanou účinností od 1. 7. 2012.”

FIREMNÍ ŠKOLKY A PODPORA ESF

Situace v oblasti přidělování dotací z Evropských sociálních fondů je dle o.s. Firemní školky velmi paradoxní. Dotace z ESF pro Prahu, které spravuje Magistrát hl. m. Prahy, podporují vznik a provoz firemních školek stejně jako v minulých letech. Firmy mohly v tomto roce žádat o dotaci v rámci výzvy OPPA.

Naproti tomu dotace pro zbytek ČR, které spravuje MPSV, jdou proti této myšlence! V aktuální výzvě (pozn. Výzva č. 76) není možné podávat žádost pouze na vznik a provoz firemní školky. Výzva by měla sloužit k podpoře rovných pracovních příležitostí mužů a žen a slaďování rodinného a profesního života - zatím je podle názoru Kateřiny Francové určena spíše pro “akademické účely”, tj. na různé studie, analýzy apod. Firmy, které již tedy dříve podnikly kroky na studie a zjišťování potřeb zaměstnanců na své náklady, jsou tímto postupem “trestány”. Oproti minulým obdobím se najednou smýšlení o firemních školkách změnilo - a pokud by firma chtěla o dotaci na firemní školku požádat, může být tato aktivita pouze okrajovou částí projektu. A to je vzhledem k výši udělených dotací pro firemní školky velkou překážkou.

JAKÉ ZÁSADNÍ VÝHODY TEDY BUDOU MÍT FIREMNÍ ŠKOLKY V DALŠÍM ŠKOLNÍM ROCE?

 

Srovnání základních bodů, které jsou pro firmy při zřízení a provozu firemní školky klíčové:

 

 

2010/2011

2011/2012

Dotace z ESF

ANO

ANO - pouze pražské firmy

NE - mimopražské firmy

Dotace na žáka z MŠMT (pokud se vyplatí zřízení dle školského zákona)

ANO

ANO

Dotace na žáka z MŠMT v prvním roce provozu (pokud se vyplatí zřízení dle školského zákona)

NE

ANO - 60% školského normativu (tj. cca 1.800 Kč/1 žáka/1měs.)

Daňová uznatelnost

NE

ANO - od 1.7. 2012

Nutnost splnění přísných hygienických a požárních norem

ANO

ANO

 

 

 

 

 


 
www.firemni-skolky.cz © 2008 - 2011 | e-mail: info@skolka-jesle.cz
All Rights Reserved