AKTUALITY

 

Máte zájem o bližší informace, týkající se zřízení a provozu firemních školek nebo dětských skupin?

ZAJÍMÁ VÁS PROBLEMATIKA DĚTSKÝCH SKUPIN? Obraťte se na nás na e-mailové adrese: info@skolka-jesle.cz .

firemní školky

"DESATERO" - JAK NA VÝBĚR SOUKROMÉ ŠKOLKY ?

Rodiče, kteří se rozhodnou umístit své dítě v soukromé školce již dnes mají možnost vybírat z poměrně široké nabídky předškolních zařízení. Poskytované služby a kvalita se ale mohou velmi lišit. Pravidla pro provozovatele nejsou jednotná, řada z nich navíc, ať již vědomě či z neznalosti, nesplňuje podmínky stávajících právních norem a vyhlášek. Menší zařízení do kapacity 12 dětí mohou dnes v rámci zákona o dětských skupinách výrazně omezit standardy péče. Rodiče se nás často ptají, podle jakých kritérií mají školku pro své dítě vybírat. Připravili jsme tedy základní desatero doporučení, které výběr soukromé školky rodičům usnadní.

Desatero doporučení pro výběr soukromé školky:

Základní pravidlo: Nebojte se zeptat na cokoliv, co vám připadá důležité. Svěřujete školce to nejcennější, co máte!!!

  1. Osobní doporučení – nejlepším vodítkem bývá doporučení jiných rodičů, kteří mají s konkrétní školkou či dětskou skupinou zkušenost. Spokojení rodiče a spokojené děti jsou zárukou dobrého výběru.
  2. Osobní návštěva ve školce/jeslích/dětské skupině – osobní návštěva ve školce, kterou chcete se svým dítětem navštěvovat, by měla být samozřejmostí. Jako rodič musíte školce věřit, věřte své intuici. Při návštěvě vycítíte, jestli je prostředí pro dítě přátelské, nebo naopak neosobní. Během návštěvy také můžete sledovat, jak se v zařízení s dětmi pracuje a reakci svého dítěte na nové prostředí.
  3. Zaměstnanci – základem dobré školky je nejen prostředí, ale i paní učitelky, které budou v každodenním kontaktu s vaším dítětem. Zjistěte si, zda mají zaměstnanci školky odpovídající vzdělání či odpovídající praxi. Zejména v provozech s dětmi jeslového věku je ideální kombinace zdravotní sestry a předškolních pedagogů. Provozovatel školky by vám měl být schopen vzdělání a praxi svých zaměstnanců doložit. Pro dětské skupiny je dle zákona dostačují, aby pečující osoby absolvovaly akreditovaný kurz pro chůvy, je ale bohužel běžné, že v soukromých zařízeních pečuje o děti personál bez jakéhokoliv odpovídajícího vzdělání. Odborné vzdělání zaměstnanců by mělo být samozřejmostí u soukromých mateřských škol registrovaných v síti MŠMT.  Pro kvalitní soukromou školku, ať registrovanou v síti MŠMT nebo ne, by mělo být samozřejmostí nejen odborné vzdělání a potvrzení o čistém trestním rejstříku, ale také další vzdělávání zaměstnanců.
  4. Akreditace MŠMT / povolení soukromé školky k celodenní péči a péči o dítě mladší tří let/ dětská skupina registrovaná u MPSV – řada soukromých školek provozuje svá zařízení bez potřebných oprávnění. Zkontrolujte, zda školka či dětská skupina povolení k provozu má. V případě, že je školka akreditovaná MŠMT, máte záruku, že je vše dle platných předpisů a úroveň vzdělávání odpovídá požadavkům ministerstva školství. Soukromých školek s akreditací však není mnoho. Pokud školka nabízí celodenní pobyt dítěte, musí jí být vydán „Souhlas s provozem předškolního zařízení pro celodenní pobyt“, který vydává příslušná hygienická stanice, u dětské skupiny registrace u MPSV.  V případě povolení pro provoz mateřského centra může dítě v takovém zařízení strávit maximálně 4 hodiny denně. Ověřte si na místně příslušné hygienické stanici, že vydali povolení k provozu školky, o které uvažujete.
  5. Provozní záležitosti aneb Ptejte se na všechno, co vás napadne - Jak je zajištěno stravování dětí a pitný režim? Jak jsou připraveni ve školce na situaci, že se stane úraz? Chodí děti pravidelně ven? Jak se řeší spaní dětí a výměna lůžkovin? Seznam dotazů si připravte předem doma.
  6. Čistota prostředí – je důležitým ukazatelem kvality školky. Nikdo nechce umístit své dítě do školky, kde jsou špinavé podlahy či neumyté toalety. Ubezpečte se, že jsou děti ve školce vedeny ke správným hygienickým návykům (každé má svůj ručník či používá ručníky papírové, pravidelné mytí rukou apod.). Kvalitní školka provozovaná na základě platných hygienických norem, by měla např. mít dostatečný počet dětských toalet oddělených od toalet pro dospělé.
  7. Nastavení komunikace s rodiči – důležitá je nejen péče o děti a jejich vzdělávání, ale také komunikace s rodiči. Zejména pokud je vaše dítě ve školce každý den, chcete vědět, jak školka rozvíjí jeho schopnosti, znalosti a dovednosti, jaký byl program konkrétního dne, jak dítě ve školce prospívá, kde má své silné stránky i jaká jsou jeho slabší místa. Zjistěte si, jak informace o svých dětech budete dostávat, a trvejte na tom, že je chcete.
  8. Pedagogický plán – zjistěte si, zda školka pracuje s celoročním vzdělávacím programem. Trendem dnešní doby je velká nabídka zájmových kroužků prezentovaných jako „nadstandard“. Situace by ale měla být vnímána opačně – samotný vzdělávací program školky musí být zpracován tak, aby dětem nabídl komplexní rozvoj jejich osobnosti. Kroužky mají samozřejmě smysl – ale jako nadstavba, ne jako „atraktivní obal“ hlídání dětí.
  9. Adaptační režim – kvalitní předškolní zařízení nabízí individuální adaptační režim, kdy si dítě na školku zvyká postupně po kratších časových úsecích, které se podle reakce dítěte na pobyt ve školce prodlužují. Zejména nejmladší děti, které žádné podobné zařízení nenavštěvovaly, potřebují získat jistotu, že si pro ně do školky vždy přijdete. Pokud nechcete dítěti způsobit trauma, vypěstovat v něm strach a odmítání školky, nikdy netrvejte na tom, aby dítě ve školce zůstávalo od začátku na delší časový úsek. Jestli na takovém postupu trvá školka, zvažte, zda do takového zařízení chcete své dítě opravdu zapsat. Naopak v případě pláče dítěte při adaptačním období vytrvejte. Dítěti neslibujte odměny za to, že ve školce „vydrží“, jen v něm tak budujete přesvědčení, že je školka něco zlého, co musí „přežít“ a pak bude odměněno. Počáteční slzičky nejsou nic výjimečného. Pokud se paní učitelce při adaptačním programu po počátečních slzičkách daří upoutat pozornost dítěte, uklidnit pláč a zapojit dítě do společné práce, jste na dobré cestě. Své případné obavy či nejistotu před dítětem nedejte znát, zkušená paní učitelka by měla být schopna po několika prvních návštěvách říct, zda vaše dítě nástup do školky zvládne a jak adaptační program správně nastavit.
  10. Individuální požadavky/diskrétnost – věnujte pozornost i tomu, zda školka respektuje vaše individuální požadavky, např. dietní omezení ze zdravotních či náboženských důvodů, pohybová omezení dítěte apod. Na druhou stranu mějte na paměti, že školka musí z důvodu provozu, bezpečnosti a kvalitní péče respektovat určitá interní pravidla a denní režim. V menších kolektivech soukromých školek zkušené paní učitelky ocení, pokud je budete informovat např. o problémech v rodině, které mohou mít vliv na chování dítěte. Samozřejmostí je také diskrétnost a ochrana osobních dat. Školka by pro vás měla být seriozním partnerem a bez vašeho souhlasu neposkytovat osobní údaje a kontakty vaše a vašich dětí třetím stranám, například pojišťovnám.


www.firemni-skolky.cz © 2008 - 2011 | e-mail: info@skolka-jesle.cz
All Rights Reserved